*پیش‌بینی درست در نتیجه (برد- مساوی- باخت) (۹ امتیاز)

*پیش‌بینی درست در نتیجه و تعداد گل یکی از دو تیم  (۱۲ امتیاز)

*پیش‌بینی درست در نتیجه و تعداد گل هر دو تیم (۱۸ امتیاز)

 

"صرفا کارکنان و نمایندگان مجموعه شرکت‌های گروه وطن زرین مجاز به شرکت در مسابقه هستند."

"آخرین مهلت پیش‌بینی این مرحله: تا قبل از آغاز مسابقه فینال جام وطن زرین "

گروه A: بوشهر

گروه B: تهران