پرورش ماهی در قفس یکی از روش های تولید ماهی در جهان است که به دلیل تاثیر مثبت بر اکوسیستم، حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از اهمیت بالایی برخوردار است.
شرکت آرام صید در سال ۱۳۷۹ در جنوب استان بوشهر تاسیس شد. هم اکنون این شرکت در پرورش و تولید ماهیان دریایی در قفس‌های شناور در دریا فعال است و محصولات آن در بازارهای خارجی و داخلی عرضه می‌شود. پرورش گونه‌های متفاوتی از آبزیان همچون حلوا سفید، شوریده، هامور، سکن، سبیتی و سی باس آسیایی با ظرفیت ۶۰۰۰ تن در سال، اصلی ترین فعالیت تولیدی این شرکت است.