شرکت بهداشت‌گستر مروارید آسیا تولیدکننده محصولات ایرلید ، منسوج نبافته و اکوزیشن است.
محصولات تولیدی شرکت بهداشت‌گستر مروارید آسیا در صنایع بهداشتی ، محصولات بهداشتی مربوط به بانوان مانند نواربهداشتی استفاده می‌شود.