بهمن ۱۳۶۲

تاسیس شرکت «مروارید پنبه‌ریز»

تاسیس کارخانه حصیربافی «الغدیر» در برازجان استان بوشهر

آبان ۱۳۶۳

تاسیس شرکت «فرآورده‌های دریایی بوشهر (آفرید)»

سال ۱۳۶۴

بهره‌برداری از شرکت تولیدی و بازرگانی «مروارید بوشهر» با نام تجاری «گل نرگس» تولید کننده دستمال کاغذی

اسفند ۱۳۶۸

تاسیس شرکت تولیدی «نایلون نخ»

خرداد ۱۳۷۰

تاسیس گروه صنعتی «وطن‌زرین مروارید آسیا»

سال ۱۳۷۱

تولد برند «پنبه ریز»

فروردین ۱۳۷۳

تاسیس کارخانه «بوشهر مسواک»

بهمن ۱۳۷۵

تاسیس شرکت «ابریشم تاب بوشهر»

شهریور ۱۳۷۶

بهره‌برداری از شرکت «آبزیان مهتاب»

مرداد ۱۳۷۸

احداث واحد تولیدی غذای میگو و تولد شرکت «هووراش»

آبان ۱۳۷۸

تاسیس شرکت «تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر»

خرداد ۱۳۷۹

تاسیس شرکت «کیمیاگران بازیافت بوشهر»

اسفند ۱۳۷۹

تاسیس شرکت «آرام صید بوشهر»/ تاسیس شرکت تولیدی «ارس بوشهر»

مرداد ۱۳۸۰

تاسیس شرکت «پرتونت»

بهمن ۱۳۸۰

تاسیس شرکت «پلاستکار»

مرداد ۱۳۸۳

تاسیس شرکت «مروارید زرین پارس»

دی ۱۳۸۳

تاسیس شرکت «نوابهداشت»

خرداد ۱۳۸۴

تاسیس شرکت «پاریز پخش سیراف زرین بوشهر»

بهمن ۱۳۸۴

تاسیس شرکت «پاریز سهام»

خرداد ۱۳۸۷

تاسیس شرکت «بهداشت گستر مروارید آسیا»

سال ۱۳۸۸

تاسیس شرکت بازاریابی شبکه‌ای مروارید پنبه‌ریز با هدف ترویج فرهنگ تجارت الکترونیک

مرداد ۱۳۹۰

دریافت مجوز فعالیت بازاریابی شبکه‌ای شرکت مروارید پنبه‌ریز از دولت جمهوری اسلامی ی

تیر ۱۳۹۴

تاسیس دانشگاه علمی کاربردی پلیمر بوشهر

مرداد ۱۳۹۵

تاسیس شرکت «زیستاب جلبک لیان جنوب»ی