بهمن ۱۳۶۲

تاسیس کارخانه "حصیربافی الغدیر" و شرکت "مروارید پنبه‌ریز"

آبان ۱۳۶۳

تاسیس شرکت فرآورده‌های دریایی "آفرید"

سال ۱۳۶۴

بهره‌برداری از شرکت تولیدی و بازرگانی "مروارید" با نام تجاری "گل نرگس"

تولید کننده دستمال کاغذی

اسفند ۱۳۶۸

تاسیس شرکت تولیدی "نایلون نخ"

خرداد ۱۳۷۰

تاسیس گروه صنعتی "وطن‌زرین مروارید آسیا"

سال ۱۳۷۱

تولد برند "پنبه ریز"

فروردین ۱۳۷۳

تاسیس کارخانه "مسواک"

بهمن ۱۳۷۵

تاسیس شرکت "ابریشم تاب"

شهریور ۱۳۷۶

بهره‌برداری از شرکت "آبزیان مهتاب"

مرداد ۱۳۷۸

احداث واحد تولیدی غذای میگو و تولد شرکت "هوورراش"

آبان ۱۳۷۸

تاسیس شرکت "تکثیر و پرورش میگو مند"

خرداد ۱۳۷۹

تاسیس شرکت "کیمیاگران بازیافت"

اسفند ۱۳۷۹

تاسیس شرکت "آرام صید" و شرکت تولیدی "ارس"

مرداد ۱۳۸۰

تاسیس شرکت "مانا"

بهمن ۱۳۸۰

تاسیس شرکت "پلاستکار"

مرداد ۱۳۸۳

تاسیس شرکت "مروارید زرین پارس"

دی ۱۳۸۳

تاسیس شرکت "نوابهداشت"

خرداد ۱۳۸۴

تاسیس شرکت "پاریز پخش سیراف زرین"

بهمن ۱۳۸۴

تاسیس شرکت "پاریز سهام"

خرداد ۱۳۸۷

تاسیس شرکت "بهداشت گستر مروارید آسیا"

سال ۱۳۸۸

تاسیس شرکت "بازاریابی شبکه‌ای مروارید پنبه‌ریز" با هدف ترویج فرهنگ تجارت الکترونیک

مرداد ۱۳۹۰

دریافت مجوز فعالیت "بازاریابی شبکه‌ای مروارید ‌ریز"

تیر ۱۳۹۴

تاسیس "دانشگاه علمی کاربردی پلیمر"

مرداد ۱۳۹۵

تاسیس شرکت "زیستاب جلبک لیان جنوب"