شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر در سال ۱۳۷۸ در جنوب استان بوشهر تاسیس شد.
در حال حضر این شرکت به یکی از واحدهای پرورش میگو در خاورمیانه تبدیل شده و در نتیجه راه برای افزایش صادرات غیر نفتی کشور هموارتر شده است.
از توانمندی های این شرکت می‌توان به استفاده از تجارب کارشناسان خارجی در طراحی اولیه این طرح، وجود تجهیزات پیشرفته جهت تداوم تامین آب تازه حوضچه‌های پرورشی میگو، کنترل روند رشد میگو‌ها، هوادهی جهت تامین اکسیژن آب، استفاده از غذای مناسب با کیفیت بالا، وجود حوضچه‌های نوزادگاهی برای ۲ بار برداشت در سال و مهم‌تر از همه تلاش‌های بی وقفه و مستمر کارشناسان داخلی در هدایت و پیشبرد طرح پرورش میگو اشاره کرد.