آرمان گتویی زاده
آرمان گتوئی‌زاده
دایرکتور واحد حسابداری
عباس عباسی زاد
عباس عباسی‌زاد
دایرکتور واحد اداری پشتیبانی
محمد مشکانی
دایرکتور واحد بازاریابی و برندینگ
شهرزاد حیدرخدایی
دایرکتور واحد منابع انسانی
خدیجه عقیلی
دایرکتور واحد برنامه‌ریزی و توسعه کسب و کار
مریم نیکوپور
دایرکتور واحد بهبود کیفیت
علی فراهانی
دایرکتور واحد فروش
نازنین شکوئی
دایرکتور واحد تامین
سروناز هزارخانی
دایرکتور واحد مالی