پیشینه گروه

تولد پنبه ریز

شروع فعالیت تولید گروه با تاسیس شرکت مروارید پنبه ریز ۱۳۶۳

اولین تولید کننده انواع نخ در خاورمیانه

تولید کسب و کار با تولید انواع نخ شرکت نایلون نخ و فعالیت در حوزه تکنولوژی اطلاعات ۱۳۶۸

افزایش صادرات غیرنفتی کشور

حضور در صنایع آبزی پروری و تاسیس اولین واحد تخصصی در تولید غذای آبزیان ۱۳۷۲

تندیس صادرکننده نمونه

۱۳۷۸

توسعه محصول با پیشرفت تکنولوژی

توسعه سه محصول آبزیان ، بهداشتی و سلولزی ۱۳۷۹

دریافت نشان کار و تولید

۱۳۸۲

نوآوری در روش تامین کنندگان کالاهای مورد نیازمصرف کنندگان

با تکمیل زنجیره تامین کنندگان توسط شرکت‌های مروارید زرین پارس ،خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز ۱۳۸۸

دریافت تندیس از برند ارزشمند پنبه ریز

۱۳۹۳

دریافت تندیس بهترین تکنولوژی کیفیت

۱۳۹۶