جدول امتیازات بوشهر
تیم بازی امتیاز تفاضل
1 وطن زرین 4 12 +7
2 نایلون نخ 4 7 +2
3 پاریزسهام 4 6 -2
4 مروارید پنبه ریز 4 4 -1
5 آبزیان 4 0 -5
جدول امتیازات تهران
تیم بازی امتیاز تفاضل
1 مدیران 3 7 +7
2 نوابهداشت 3 7 +6
3 PMLM 3 3 -5
4 کیلا 3 0 -6

تیم فوتبال وطن زرین قهرمان سومین سری از مسابقات شده اند

مشاهده جشن قهرمانی سومین دوره مسابقات وطن زرین

بازی های روز اول


مشاهده بازی PMLM – مدیران

مشاهده بازی مروارید بوشهر – پاریزسهام

مشاهده بازی نوابهداشت – کیلا

نیمه اول – نیمه دوم

مشاهده بازی وطن زرین – آبزیان

بازی های روز دوم


مشاهده بازی نوابهداشت – مدیران

مشاهده بازی نایلون نخ – مروارید بوشهر

مشاهده بازی PMLM – کیلا

مشاهده بازی وطن زرین – پاریز سهام


بازی های روز سوم


مشاهده بازی PMLM – نوابهداشت

مشاهده بازی وطن زرین- مروارید

مشاهده بازی کیلا – مدیران

مشاهده بازی آبزیان- نایلون نخ

بازی های روز چهارم


مشاهده بازی پاریزسهام – آبزیان

مشاهده بازی وطن زرین – نایلون نخ


بازی های روز پنجم


مشاهده بازی مروارید – آبزیان

مشاهده بازی نایلون نخ – پاریز سهام

بازی های نیمه نهایی

مشاهده بازی نوابهداشت- وطن زرین

مشاهده بازی نایلون نخ – مدیران

بازی های فینال

مشاهده بازی نایلون نخ – وطن زرین