محمد وطندوست

مدیر‌عامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره

محمد وطن‌دوست فرزند عبدالزهرا وطن‌دوست بنیان‌گذار گروه صنعتی وطن‌زرین، دوران ابتدایی خود را در تهران و دوران راهنمایی و دبیرستانش را در خارج از کشور گذراند. وطن‌دوست در سال ۱۳۹۲، کارشناسی ارشدش را در رشته MBA در دانشگاه کالیفرنیا به پایان رساند و بلافاصله برای تحصیل در مقطع دکتری اقدام کرد. او در حال حاضر دارای مدرک DBA از دانشگاه American Liberty University است. حس وطن دوستی و خدمت به وطن و به‌کارگیری اندوخته‌ای از دانش جهانی در سرزمین مادری از یک سو و اشتیاق به حفظ و گسترش کسب‌و‌کار خانوادگی از سوی دیگر، وطن‌دوست را بر آن داشت تا به جایی که به آن حس تعلق داشت بازگردد. مسئولیت در قبال نیازهای هم‌وطنان عزیزمان بیش از ۳۰ سال است که از اهداف اصلی خانواده وطن‌دوست و گروه وطن‌زرین است.