مهروش محمدزهی
Managing director health notion company
فرزاد منظوری
Managing director (GCC & NA)​
آرمان گتویی زاده
آرمان گتوئی‌زاده
دایرکتور واحد حسابداری
عباس عباسی زاد
عباس عباسی‌زاد
دایرکتور واحد اداری پشتیبانی
محمد مشکانی
دایرکتور واحد بازاریابی و برندینگ
علی فراهانی
دایرکتور واحد فروش
الهه عقیلی
دایرکتور واحد برنامه‌ریزی و توسعه کسب و کار
نازنین شکوئی
دایرکتور واحد تامین
سروناز هزارخانی
دایرکتور واحد مالی