خدمات

گروه وطن زرین در سال‌های گذشته بـا هدف بـرآورده سازی نیازهای روزافزون و متنوع مخاطبان خـود همواره تلاش کرده تـا تنوع قابـل قبولی را در دسته‌های کالایی مختلف ارائه کند. نتیجه این تلاش وجود بیش از 200 نـوع کالا در سـبد کالایی این گروه است.

گروه وطن ‌زرین برای ارائه خدمات به مشتریان خود به تولید کالاها بسنده نکرده است و در زمینه آموزش نیز گام‌های بلندی برداشته است.

همچنین گروه وطن زرین در زمینه پخش و توزیع تخصصی محصولات بهداشتی و آرایشی نیز فعال است.