تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات

گروه وطن زرین در سال‌های گذشته بـا هدف بـرآورده سازی نیازهای روزافزون و متنوع مخاطبان خـود همواره تلاش کرده تـا تنوع قابـل قبولی را در دسته‌های کالایی مختلف ارائه کند. نتیجه این تلاش وجود بیش از 200 نـوع کالا در سـبد کالایی این گروه است.

این گروه همچنین بیش از 20 سال است که فعالیت‌های موثری در زمینه طراحی محصولات نرم‌افزاری داشته است.