جدول امتیازات
تیم بازی امتیاز
1 وطن زرین 5 12
2 استقلال 5 10
3 هنرمندان 5 7
4 رسانه ورزش 5 7
5 پرسپولیس 5 4
6 مدیران تاثیرگذار 5 2